SV

Arbeta hos

SV

Välkommen till H1!

Så var det äntligen September och vi får möjligheten att välkomma dig som H1 anställda. Covid-19 har begränsat våra möjligheter att vara på plats så som ett alternativt har vi producerat några filmer som ger dig en första introduktion. Vi ser fram emot att träffas så fort Covid tillåter.

Välkomna till H1 – Mattias Lööv, VD

Det här är H1 – Mona Rydén, COO/CRO

Sammanhållningen på H1 – Andreas Wedmark, Client Coordinator

H1 som arbetsplats – Malin Bragner, HR Manager

>

 

Vår historia

Bakgrund:

När H1 startades 2007 hade entreprenörerna och grundarna en vilja av att skapa en organisation där kunden stod i absolut fokus och med grundidén att göra själva arbetsplatsen mycket roligare med tron och övertygelsen om att glada och engagerade medarbetare gör ett mycket bättre jobb… därav uppkom också namnet H1 som står för ”Happy Ones” och mycket av H1’s nuvarande värdegrund baserar sig fortfarande på dessa grundpelare.

Sedan dess har verksamheten utvecklats mycket, men H1 är även idag ett ägarlett företag där många av grundarna fortfarande arbetar i verksamheten.

 

H1 Business Process Outsourcing

 

Vad vi gör:

H1 Communication AB verkar inom BPO (Business Process Outsourcing) och utför tjänster inom outsourcade Contact Center lösningar. Exempel på tjänster är Kundtjänst, Teknisk Support, Svarsservice.  och E-learning.

Verksamheten bedrivs på tre orter i Sverige (Östersund, Haparanda och Helsingborg) och så har vi ett kontor i Norge (Halden) och tillsammans med Arbrå blir vi runt 400 medarbetare. Tjänsterna utförs 24 timmar om dygnet 365 dagar per år. Varje år hanteras mer än 10 miljoner kundkontakter. Mycket av arbetet sker i uppdragsgivares kundsystem/informationssystem.

Som delägarledd verksamheten drivs H1 i stor entreprenörsanda där vi bygger kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. H1 har idag kunder inom

 • Energi, El, Stadsnät och E-mobility
 • Förlag & Media
 • Bank, Finans, Försäkring
 • Fordon & serviceverkstad
 • It & Telekom
 • Detaljhandel & E-handel

 

H1 är som enda branschaktör ISO 9001/14001 och 27001-certifierad. Grunden till det är dels H1:s affärsidé, att bygga kundrelationer genom kvalitet i leverans och att hålla det vi lovar. Dels också vår övertygelse om att säker och trygg hantering av informationstillgångar och personuppgifter är och kommer att bli en allt mer avgörande faktor för att vinna förtroendet hos framtidens uppdragsgivare och kunder. Vår certifiering i ISO 27001 (Informationssäkerhet) har rönt stor uppmärksamhet i marknaden.   

 

Affärsidé:

H1 Communications affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av outsorcade Contact Center-lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt kundvärde på det mest effektiva sättet.

 

Vision:

 • Vara Nordens ledande aktör inom BPO (Business process outsourcing).
 • H1 skall vara den roligaste arbetsplatsen

 

Happy Minds

Som vi nämnde tidigare så är tivseln på arbetet oerhört viktigt för H1. Vi brukar kalla våra medarbetare för Happy Minds och har en sägning som lyder ”happy minds make happy people”, det vill säga våra glada medarbetare kommer göra våra kunder glada. Därför är arbetsglädje en central del i allt vi gör.

Vi gör idag mätningar och medarbetarundersökningar varje vecka för att snabbt kunna ta temperaturen på organisationen och åtgärda eventuella problem eller förbättringsmöjligheter som finns i vår arbetsmiljö.

Vår Happy-filosofi handlar om hur vi skapar arbetsglädje och innehåller bland annat följande punkter:

 • Vi har roligt tillsammans på jobbet
 • Vi visar omtanke och är intresserade av varandra
 • Vi visar uppskattning
 • Vi lyfter fram och hyllar goda exempel
 • Vi framför feedback på ett konstruktivt sätt
 • Vi omvandlar klagomål till önskemål

Ur Happy filosofin kommer våra kärnvärden Personliga, Passionerade och Professionella.

Personliga

 • Vi kan vårt jobb
 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi gör alltid vårt bästa

Passionerade

 • Vi är prestigelösa
 • Vi bjuder på oss själva
 • Vi lever som vi lär

Professionella

 • Vi är alltid 100% hängivna
 • Vi ställer upp för varandra
 • Vi tar ett personligt ansvar

Tillsammans med Happy filosofin och vår värdegrund har i också tagit fram en uppförandekod som heter ”the Happy Code”. Det är ett dokument som förtydligar hur vi förväntas uppträda mot varandra, våra kunder och partners, Tanken är att ”The Happy Code” ska ge oss ett mer ett konkret stöd och tydliga riktlinjer i det vardagliga arbetet.

 

Happy Events:

På H1 har vi en aktivitetsgrupp som samordnar organisationens personalaktiviteter och ser till att underhålla Happy filosofin, vi kallar dem Happy Events.

Gruppen arbetar efter ett månadstema och arrangerar tävlingar eller aktiviteter baserat på detta, nu nyligen har det varit allt ifrån kärlek eller påsk till film, 80-tal eller sport-teman.

Happy Events når du på happyevents@h1.se och anmäl dig gärna om du är intresserad av att engagera dig då fler Happy Minds behövs på alla kontor för att hjälpa till.

Så när du kliver ombord på H1-tåget får du hålla utkik efter ett mailutskick från Happy Events och anmäla dig till nästa tävling, utmaning eller fika.

Kom ihåg: fredagar är kanske mest kända för att ha dresscoden Causall Fridays i kontorssammanhang… men på H1 kör vi tema-fredagar baserat på månadstemat där vi klär ut oss efter lust och intresse där bästa utklädnad belönas med både ära och berömmelse och ibland även ett fint pris. ☺️

FAQ

Frågor och svar kring anställningsavtal och villkor

Varför har Fortum Sverige AB valt att överlåta verksamheten till H1?

Fortum Sverige AB har valt H1 som partner då man bedömer att H1, som en entreprenörsdriven fristående aktör i branschen, har goda möjligheter att vidareutveckla enheten i Arbrå

Kommer enheten i Arbrå finnas kvar?

Ja, det är ett mycket strategiskt övertagande för H1 och en nyckel till att fortsätta växa inom energi, el och e-mobility.

När kommer överlåtelsen träda i kraft?

1:a Juli 2020 tar H1 över ansvaret men personalövergången sker 1:a september 2020.  

Vad händer med den personal som jobbar i Arbrå idag?

Vad händer med den personal som jobbar i Arbrå idag? De som jobbar på Fortum i Arbrå kommer att bli erbjudna anställning hos H1. Du kommer få ett anställningserbjudande som du behöver ta ställning till. Tackar du ja övergår din anställning till H1 den 1 september 2020.

Vad händer om jag tackar nej?

Om du tackar nej till att övergå till H1 har du kvar din anställning hos Fortum. Men tänk på att hela kundserviceverksamheten i Arbrå kommer flyttas till H1 så vi rekommenderar att du rådgör med din fackliga representant eller närmaste chef.

Får jag tillgodoräkna mig den anställningstid som jag har hos Fortum?

Ja, du får tillgodoräkna din anställningstid hos Fortum.

Behåller jag den lön jag har idag?

Ja, inga förändringar sker med den.

Har jag lika många semesterdagar som jag haft tidigare?

Ja, dina semesterdagar förändras inte.

Vad händer med övriga tidssaldon?

Alla bokförda saldon följer med över till H1, kortfattat kan man säga att allt som syns på din lönespecifikation följer med över.

Vad händer med gymmet och motorvärmaruttag på parkeringen?

Alla lokalfrågor ska utredas under de första 3 månaderna, dvs juli, augusti och september. Under den här perioden ska vi svara på vad som händer sen med dessa bitar, men det finns inga planer på någon förändring.

Tillämpar H1 något kollektivavtal?

Ja, H1 har tillämpar kollektivavtal med Unionen: Callcenter och marknadsundersökningsföretag-avtalet

I mitt nuvarande kollektivavtal har jag som +55-åring och med en anställningstid över 10 år, extra skydd i uppsägningstider, hur ser det ut nu?

Då anställningstiden följer med över till ny arbetsgivare och det finns samma skydd för dessa individer i Callcenter och marknadsundersökningsföretag-avtalet så då tillämpas en uppsägningstid om 6 + 6 månader även hos H1 om man är över 55 år och arbetat över 10 år hos Fortum/H1.

Kommer verksamheten att förändras?

Ja, H1 har för avsikt att vidareutveckla enheten i Arbrå vilket bland annat innebär arbetssätt och processer enligt H1:s affärsmodell och de ISO certifieringar som H1 har. Utöver kommer själva grunden i överlåtelsen, att affärsutveckla enheten, innebär naturliga förändringar över tid.

Vad händer med de förmåner jag har idag?

De förmåner du har via ditt egna anställningskontrakt följer med över till H1. Övriga kollektivavtalade förmåner, centrala och lokala har beslutats i inrangering mellan H1 och Unionen. Se mail utsänt från Malin Bragner 2020-06-18 för mer information

Kommer vi att få nya/fler uppdrag att hantera?

Det är möjligt, men inte direkt från början. H1 har för avsikt att fortsätta utveckla verksamheten och då kan nya eller befintliga kunder passa i Arbrå av strategiska skäl.

Hur kommer säljbonusen att påverkas?

Inte i dagsläget.

Ska jag lära mig ett nytt uppdrag samtidigt som jag hanterar befintliga, dvs blir det mer multiskillning?

Ja, det är möjligt.

Förändras våra arbetstider?

Inte vad vi vet. Men beroende på kunders önskemål och eventuellt nya uppdrag kan arbetstider komma att förändras på sikt.

Har ni någon form av bonussystem lika som Fortum, dvs årsbonus?

Nej, idag finns inget bonussystem på H1.

Kommer H1 att gå in i upphandlingen av Ellevio-avtalet?

Ja, H1 har för avsikt att gå in i den upphandlingen.

Lönerevisionen, mister vi den som vi skulle ha fått 1/4 – 20, när kommer vi att få den?

Då ingen egentligen vet om det kommer vara en retroaktiv utbetalning av löner eller inte med anledning av omvärldssituationen och den rådande Coronapandemin så finns många möjliga scenarion kring hur avtalsrörelsen kommer behandla frågan. H1 kommer att kompensera de som går över med 2 extra månaders retroaktiv utbetalning av de löneökningar som beslutas i lönesättande avtal.

Varmt välkommen önskar H1 genom ledningen

Mattias Lööv

CEO / CFO

Mona Rydén

COO /Operativ Chef

Malin Bragner

HR Manager

Stefan Rydén

Affärsanalys / WFM

Magnus Larsson

CIO

Håkan Högberg

Marknadschef

Har du ytterligare frågor, ställ dom gärna till din närmaste chef, facklig företrädare eller till: 

Malin Bragner, HR-Manager H1, Malin.Bragner@h1.se