SV

Arbeta hos

SV

Försäkringsförmedling

H1 innehar tillstånd att agera – sidoverksam försäkringsförmedlare. Utifrån tillståndet kan vi hjälpa dig att kostnadseffektivt hantera försäljning och kundservice av produkter och tjänster med försäkringsinnehåll.

Tillståndet är utfärdat av Finansinspektionen och möjliggör för dig som uppdragsgivare att nyttja H1:s outsourcingtjänster för försäkringsprodukter eller produkter där försäkring tillhandahålls som en tilläggstjänst.

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) reglerar hur en försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. I det fall en extern part, till exempel en outsourcingspartner, nyttjas för att ansvara för dialogen med kund krävs ett formellt tillstånd, så kallad ”sidoverksam försäkringsförmedlare”. Tillståndsprocessen ställer höga krav på juridisk och ekonomisk kompetens för att säkerställa att förmedling av försäkringstjänster genom extern partner sker på ett etiskt och korrekt sätt.

Genom outsourcade tjänster inom försäljning och kundservice hjälper vi dig att maximera försäljning till rätt kostnad och att skapa ledande kundupplevelser. Det innebär att:

  • Våra specialister hjälper dig driva försäljning utifrån din marknad och behov
  • Vi hjälper dig hitta rätt tillgänglighet utifrån kanaler 24/7 och de nordiska språken
  • ISO 27001 certifiering garanterar säker hantering av din kunddata och informationstillgångar
  • Vi hjälper dig hitta kostnadseffektiv bemanning, processer och teknik
  • Vi hjälper dig dra nytta av ny teknik för insikter, effektivisering och förbättrad kundupplevelse

Vill du veta mer om hur vi i rollen som försäkringsförmedlare kan hjälpa din verksamhet växa?

Mona Silfver är CEO på H1 och kan ge dig all information. Du når Mona på:

E-mail: Mona.Silfver@h1.se

Eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar hon dig.

form-block-image