SV

Arbeta hos

SV

HAPPYlearning© – Agentutbildning

Rätt kundbemötande med rätt kompetens

En grundförutsättning för kundservice i världsklass är agenter med rätt kompetens. För att ge rätt kundbemötande behövs teoretisk kompetens kring de ärenden som hanteras i kombination med kunskap kring mjuka frågor, exempelvis servicegrad och kundbemötande.

H1:s E-baserade utbildningsplattform HAPPYlearning© effektiviserar utbildningsprocessen av kundservicesagenter. Genom att skapa, genomföra och följa upp utbildning digitalt öppnas flera möjligheter att höja kvalitén, effektivisera och kompetenssäkra agenter.

Resultatet är en enklare och mer tidseffektiv utbildningsprocess som:

  •  Gör det möjligt att skapa utbildningar från ostrukturerad information
  • Minimerar tid och kostnad för själva utbildning
  • Gör det enklare och effektivare att förmedla specifika behov, uppdateringar och förändringar under ett pågående uppdrag
  • Höjer kvaliteten genom standardiserad utbildningsprocess
  • Kontinuerligt säkerställd kompetens genom kunskapsprov och certifiering.

I HAPPYlearning© skapas specifika utbildningspaket, kunskapsprov och certifieringar. HAPPYlearning© är SCORM-kompatibelt vilket gör det möjligt att enkelt importera befintliga digitala utbildningar.

Uppdragsspecifika utbildningspaketen integreras i H1:s befintliga E-learningplattform för löpande internutbildning kring GDPR, Informationssäkerhet, arbetsmiljö, försäljning och kundbemötande.

En kundserviceleverans är, från ett kvalitetssäkringsperspektiv, en fråga om strukturerade processer och flöden. HAPPYlearning© kan, redan i uppstartsfasen av ett uppdrag, bidrar till förbättrad effektivitet och struktur.

 

Lär dig mer om hela H1:s outsourcade Contact Center leverans

Vill du veta mer om hur HAPPYlearning© kan förbättra din kundservice?

Linus Hedén är Produktägare och kan ge dig all information om hur HAPPYlearning© kan skapa värde för er organisation. Du når Linus på:

E-mail: linus.heden@h1.se

Eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar han dig.

form-block-image