SV

Arbeta hos

SV

WFM – Bemannings­planering

Rätt bemanning, med rätt kvalifikationer vid rätt tidpunkt

Optimering av personalbehovet kan vara en stor utmaning speciellt när tempot är högt. Problem med över- och underbemanning kan snabbt leda till ökade personalkostnader och ojämna arbetsflöden. H1:s Work force management team består av prognostiserare, schemaläggare och realtids managers som hjälper dig att förbättra och effektivisera bemanningen.

 • Ingen över- eller underbemanning
 • En ökad och förbättrad produktivitet
 • Ökad motivation hos medarbetarna och jämnare arbetsflöde
 • Bättre kundservice och nöjdare kunder.

 

Jag vill veta mer!

Tjänster inom bemanningsplanering

 

 • Samla in och analysera data
  Samla in historisk data och statistik över volymer och ringmönster.
 • Prognos för framtida ringvolymer
  Skapa nyckeltal via bearbetning av historisk data- Analysera och kommunicera framtida prognoser samt utfall av historiska prognoser.
 • Bemanningsbehov & Schemaläggning
  Ta fram estimerade bemanningsbehov på intervallnivåer samt flexibla scheman, en nyckel till framgångsrik bemanning.
 • Analys & Uppföljning
  Identifiera avvikelser, behov och problem i den dagliga driften samt ge förslag på lösningar på hur verksamhetens bemanningsplanering bör optimeras.

Vill du förbättra lönsamheten och undvika över- och underbemanning?

Fyll i dina uppgifter så berättar vi mer.