FI

FI

Kestävä yrittäjyys

H1 Communication AB on omistajajohtoinen yritys, joka on keskittynyt pitkäjänteisyyteen, kasvuun ja kannattavuuteen. Kokonaisuus on meille tärkeää, ja kestävän yrittäjyyden on oltava kestävää pitkällä aikavälillä monesta eri näkökulmasta. Kestävän yrittäjyyden määritelmämme koostuu kolmesta osa-alueesta:

 

Kestävä liiketoiminta

H1 Communication AB tekee pitkäjänteistä ja kannattavaa liiketoimintaa. Pyrimme välttämään tarpeettomia kaupallisia riskejä turvataksemme kestävän ja vakaan suhteen toimeksiantajiimme. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrimme aina tekemään sopimuksia, joiden kauppaehdot ja takeet ovat järkevät molempien osapuolten kannalta. H1 vaalii toiminnassaan korkeaa liiketoiminnan moraalia, rehellisyyttä ja yritysetiikkaa. Toimimme avoimesti toimeksiantajiamme kohtaan varmistaaksemme, että noudatamme sovittuja liikejärjestelyjä. Toimimme aina proaktiivisesti ja vastustamme kaikenlaista korruptiota. Tämä koskee kaikkia liikesuhteissamme: toimeksiantajia, asiakkaita, toimittajia ja työntekijöitämme.

 

Kestävät ihmiset

H1 Communication AB:n tärkein resurssi on sen työntekijät. Tuemme järjestelmällisesti työssä viihtymistä, osallistumista ja energisyyttä Happy-filosofiamme mukaisesti, joten haluamme, että työntekijämme viihtyvät työssään ja työskentelevät kestävällä tavalla. Pyrimme aina olemaan joustava ja kaikkia kunnioittava työpaikka, jotta työntekijöillämme on parhaat edellytykset kestävään työelämään.

Lue lisää Happy-filosofiasta

 

Kestävä ympäristö

H1 pyrkii jatkuvasti pienentämään ympäristövaikutustaan varmistaakseen, että yritys ottaa vastuunsa kestävästä tulevaisuudesta. H1 on tunnistanut erilaisia ympäristötekijöitä, joista matkustamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvilla hiilidioksidipäästöillä on ollut selvästi suurin vaikutus. H1 pyrkii tämän vuoksi järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti optimoimaan kuljetukset ja työmatkat niiden suunnittelun ja kuljetusmuodon valinnan osalta. Työmme ulottuu oman organisaatiomme ulkopuolelle. Kun suunnittelemme aktiviteettejä, pyrimme tehostamaan ja suunnittelemaan myös asiakkaidemme ja ulkoisten sidosryhmiemme matkoja.