Tilläggstjänster

En kundservice i världsklass är under ständig förändring. Genom att EFFEKTIVISERA, ANALYSERA och FÖRBÄTTRA din kundservice kan du kontinuerligt möta dina kundens behov.

H1 erbjuder tjänster specifikt inom SÄKERHET för att, genom säker hantering av informationstillgångar och personlig information, bygga förtroende i kundservice och varumärke.