WFM – bemanningsplanlegging

Riktig bemanning med de riktige kvalifikasjonene, til rett tid

Det kan være en stor utfordring å optimalisere bemanningen, særlig når tempoet er høyt. Problemer med over- og underbemanning kan raskt føre til økte personalkostnader og en ujevn arbeidsflyt. H1s workforce management team består av prognoseutviklere, timeplanleggere og realtime managers som hjelper deg å forbedre og effektivisere bemanningen.

 • Ingen over- eller underbemanning
 • Større og bedre produktivitet
 • Høyere motivasjon hos medarbeiderne og en jevnere arbeidsflyt
 • Bedre kundeservice og mer fornøyde kunder

 

Jag vil vite mer!

Tjenester innen bemanningsplanlegging

 • Samle inn og analysere data
  Samle inn historiske data og statistikk over volum og ringemønster

 • Prognose for fremtidig pågang av innringere (volum):
  Regne ut nøkkeltall ved å bearbeide historiske data. Analysere og kommunisere fremtidige prognoser og utfall av historiske prognoser.

 • Bemanningsbehov og bemanningsplanlegging
  Utarbeide estimerte bemanningsbehov på intervallnivå og fleksible timeplaner – en nøkkel til en vellykket bemanning

 • Analyser og oppfølging
  Identifiser avvik, behov og problemer i den daglige driften og foreslå løsninger for hvordan virksomhetens bemanningsplanlegging bør optimaliseres.

Vil du bedre lønnsomheten og unngå over- og underbemanning?

Fyll inn opplysningene dine, få forteller vi mer.


 • Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger, i vår personvernerklæring.